ประกันสุขภาพเด็ก

เปรียบเทียบราคาและแผนประกันสุขภาพเด็ก ประหยัดทันที!

กรอกรายละเอียดเพื่อเช็คทันที

ข้อมูลของเด็ก


ข้อมูลของพ่อหรือแม่

ความคุ้มครองหลักของประกันสุขภาพเด็ก

ขั้นตอนในการซื้อประกันสุขภาพ

คำถามที่พบบ่อย

เด็กต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อประกันสุขภาพได้ ?


เด็กสามารถซื้อเดียวโดยที่ไม่ต้องพ่วงผู้ปกครองได้มั้ย ?


ทำไมถึงต้องทำประกันสุขภาพเด็ก

ปัจจุบันนี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บมักเกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะเด็ก ๆ ทำให้พ่อแม่หลายคนเลือกทำประกันสุขภาพเด็ก เพื่อให้เกิดความคุ้มครอง และช่วยดูแลในเรื่องสุขภาพ ค่าใช้จ่าย สิทธิรักษาพยาบาลไม่ว่าจะมากหรือน้อย หากลูกน้อยต้องนอนโรงพยาบาล แต่ยังมีพ่อแม่บางคนที่กำลังเลถึงความคุ้มค่าในการเลือกทำประกันจะดีหรือไม่ และนี่คือเหตุผลทำไมต้องทำประกันสุขภาพเด็ก

ลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สำหรับการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้กับเด็ก แม้ว่าในบางครั้งการจ่ายเบี้ยประกันในแต่ละปีอาจไม่ได้ใช้งานหรือเป็นการจ่ายทิ้งไปก็ตาม เมื่อเทียบกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นละครั้งรับรองว่าคุ้มค่า เชื่อว่าเด็กต้องนอนโรงพยาบาลต่อครั้งราคาค่ารักษาพยาบาลอาจไม่แพงเพราะมีสิทธิจากรัฐบาล หากทำประกันเอาไว้จะได้รับสิทธิการรักษาเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่รวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายตามมาภายหลัง

มีการคุ้มครองอยู่โดยตลอด

ได้รับบริการทางด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน การซื้อประกันเกี่ยวกับสุขภาพ เมื่อเด็กที่มีอาการเจ็บป่วย ในแต่ละครั้งจะได้รับวงเงินในการรักษาตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ได้ซื้อเอาไว้ กรณีที่เด็กมีอาการป่วยหนักต้องการเครื่องมือการรักษาที่ได้มาตรฐานจะได้รับการดูแลช่วยรักษาได้อย่างรวดเร็ว

มีประกันช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านค่ารักษาพยาบาล

พร้อมรับมือกับโรคที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูง ๆ ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ปกครองอุ่นใจ แม้ว่าจะเป็นตัวยาที่แพงหรือเข้ารับการรักษาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถตัดสินใจรักษาได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าในแต่ละปีจะมีโรคระบาดในเด็กหลายโรคก็ตาม

ความอุ่นใจ เคลมโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย

ไม่จำเป็นต้องสำรองค่าใช้จ่ายก่อน เพราะการรักษาพยาบาลของการซื้อประกันจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งการออกจากโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องสำรองในค่ารักษาแม้แต่บาทเดียว

ช่วยลดหย่อนภาระ

ช่วยลดภาระสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือสิ่งที่คาดไม่ถึง เพราะปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือปัญหาของการมีเชื้อไวรัสระบาดในช่วงเวลานั้น ช่วยให้พ่อแม่สามารถตัดสินใจรักษาได้อย่างเต็มที่ โดยปราศจากความกังวลทางด้านการเงิน

แผนประกันสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

มีรูปแบบความยืดหยุ่นสูง เพราะประกันสุขภาพเด็กจะป็นแบบปีต่อปี ทำให้ผู้ปกครองสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ง่าย หรือปรับเปลี่ยนแผนการซื้อกรมธรรม์ตามอายุของเด็กที่เพิ่มสูงขึ้น

เด็กมีความเสี่ยงสูงในการเจ็บป่วย

กรณีที่เด็กมักจะมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยบ่อยยิ่งต้องทำประกันสุภาพอย่างมาก เพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีเครื่องมือครบและได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวเด็กและผู้ปกครอง

อย่างไรก็ตาม การทำประกันสุขภาพเด็ก ถือเป็นเรื่องที่ดี และเป็นการวางแผนเพื่อลูกน้อย รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้แม้ว่าเราจะดูแลเด็กได้ดีมากแค่ไหน แต่ปัญหาการเจ็บป่วยมักเกิดขึ้นเสมอ

เลี้ยงลูกค่าใช้จ่ายสูงขนาดไหน

จากการเลี้ยงลูกค่าใช้จ่ายสูงขนาดไหนในแต่ละคน แต่ละช่วงวัย เพราะปัจจัยเรื่องสถานที่ การศึกษา กกิจกรรมภายในเป็นสิ่งที่กำหนดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้อย่างดี จึงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงดูบุตรหลานแต่ละคนจึงมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันออกไป ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาตามระดับสถานที่ศึกษา

สำหรับค่าใช้จ่ายของลูกในด้านการศึกษษซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องผูพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กทุกคนเพื่ออนาคตและความสำเร็จ ซึ่งการศึกษาที่แบ่งออกเป็นทางภาครัฐก็จะมีราคาประหยัดราคาไม่สูงทั้งเรื่องค่าเทอมหรือค่ากิจกรรมภายใน ซึ่งเป็นความต่างจากการเรียนภาคเอกชนที่ขยับค่ากิจกรรมและค่าเทอมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีภาคอินเตอร์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าในสองแบบแรก ทำให้การเรียนในไทยจึงมีหลายระดับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวแต่ละคนที่จะเป็นตัวกำหนดพื้นฐานการศึกษาให้กับบุตรหลายของตนเอง

ค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของลูกที่ต้องใช้

ส่วนค่าใช้จ่ายของลูกที่เกิดขึค้นในแต่ละปีนอกเหนือจากค่าศึกษาของลูก ๆ ยังรวมถึงค่าเลี้ยงดูหรือเงินค่าขนมไปโรงเรียนในแต่ละคนที่ต่างกันออกไปตามสถานศึกษาอย่างเห็นได้ชัดเช่น การกินอยู่แบบประหยัด 80 บาท ปานกลาง 200 บาท ส่วนระดับอินเตอร์ 1000 บาทต่อวัน ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการกินอยู่และสังคม ฐานะทางครอบครัวที่กำหนดเอาไว้ ทำให้การกำหนดค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูลูกแต่ละคนขึ้นอยู่กับสังคมในการอยู่อาศัยเป็นตัวแปรสำคัญของค่าใช้จ่ายในด้านการเลี้ยงดู

อย่างไรก็ตามการเลี้ยงดูลูกแต่ละคนจำเป็นต้องมีเงินเตรียมเก็บไว้ในทุกเดือน เมื่อถึงเวลาที่มีลูกจริง ๆ ต้องพร้อมในเรื่องการเงินเพื่อไม่ให้ขัดสนในอนาคต สำหรับการเลี้ยงดูลูกแต่ละคนไม่ใช่เลี้ยงแค่ปีสองปีเท่านั้น เพราะเราต้องเลี้ยงลูกจนกว่าจะประสบความสำเร็จนั่นหมายถึงการจบการศึกษาและมีงานทำเป็นหลักแหล่งเลี้ยงดูตนเองได้แล้ว ทำให้การเลี้ยงลูกคนหนึ่งแน่นอนว่าใช้เงินสูงเป็นหลักล้านแน่นอน จึงไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ หากจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพ