ไม่ต้องสำรองจ่าย มีบัตรให้
ไม่ต้องซื้อประกันชีวิตพ่วง
การันตีต่ออายุตลอดชีพ
คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท
เครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 300 แห่ง

ประกันอุบัติเหตุ AXAประกันภัย

เปรียบเทียบราคากว่า 30 แผนประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุAXAประกันภัย AXAประกันภัย AXAประกันภัย

1. ระบุข้อมูลของคุณ
2. กดเพื่อดูเบี้ยประกัน ส่วนลด ราคาผ่อนชำระ
ข้อเสนอประกันอุบัติเหตุสำหรับ คุณ
ไม่ต้องสำรองจ่าย มีบัตรให้
ไม่ต้องซื้อประกันชีวิตพ่วง
การันตีต่ออายุตลอดชีพ
คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท
คุ้มครองทั่วโลก
เครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 300 แห่ง
ประกันอุบัติเหตุ AXAประกันภัย AXAประกันภัย

เช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุ กับAXAประกันภัย

การเปรียบเทียบแผนประกัน และการเช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุของ AXAประกันภัยนั้น ทางลูกค้าทุกท่านสามารถเริ่มเปรียบเทียบความคุ้มครอง แผนประกัน และราคาได้ง่ายๆผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเรา เปรียบเทียบประกันอุบัติเหตุ หรือผ่านทางแบบฟอร์มด้านบนของทางเรา เพื่อทำการเปรียบเทียบและเช็คเบี้ยประกัน เนื่องด้วยที่ว่าประกันอุบัติเหตุนั้น เป็นประกันอีกตัวนึงที่จำเป็นในชีวิตเรามาก เพราะไม่มีใครรู้ว่าอุบัติเหตุนั้นจะเกิดขึ้นตอนไหน และพอเกิดขึ้นแล้วจะเสียค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ และในตอนนี้นั้นค่ารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลนั้นมีการขึ้นอยู่ทุกๆปี ประกันอุบัติเหตุนั้นจึงเป็นประกันที่จำเป็นมากพอสมควร เนื่องด้วยประกันอุบัติเหตุนั้นจะมารองรับในส่วนของค่ารักษาพยาบาล รองรับในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ และช่วยแบ่งเบาภาระได้ การเช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุกับ AXAประกันภัย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และจะทำให้ทางผู้เอาประกันนั้นได้ราคาและแผนประกันที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

การเช็คเบี้ยประกันอุบัติเหตุกับAXAประกันภัย และการเปรียบเทียบแผนประกัน และความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุของAXAประกันภัยนั้น จะทำให้ผู้เอาประกันนั้นได้เลือกซื้อแผนประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับทางผู้เอาประกันนั้นมากที่สุด และจ่ายค่าเบี้ยประกันในราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่ากับตัวเรามากที่สุด เนื่องจากทางผู้เอาประกันนั้นเป็นคนที่เลือกแผน เปรียบเทียบแผนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุดนั่นเอง หากผู้เอาประกันต้องการเปรียบเทียบแผนประกันและราคาของAXAประกันภัย ทางเรานั้นได้รวบรวมข้อมูลมาให้ผู้เอาประกันแล้ว โดยที่ผู้เอาประกันนั้นไม่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ เปรียบเทียบประกันอุบัติเหตุและประหยัดกับทางเราทันที (รวดเร็ว และคุ้มค่า)

จุดเด่นของ AXAประกันภัยของประกันอุบัติเหตุ

หากพูดถึงจุดเด่นของแผนประกันอุบัติเหตุของทางAXAประกันภัยนั้น ประกันอุบัติเหตุแผนสำหรับAXAนั้นจะถือว่าเป็นแผนที่ถือว่าเป็นแผนที่มีความคุ้มครองที่ดี และราคาที่คุ้มค่าและเป็นแผนที่ได้รับความนิยมในหมู่กลุ่มของประกันอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก ด้วยแผนประกันความคุ้มรองที่หลักที่สูง เช่น ความคุ้มครองของผลประโยชน์ของการเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้งเชิง, การถูกลอบทำร้าย, ค่ารักษาพยาบาลจากการใช้รถมอเตอร์ไซค์ หรือผลประกันเพิ่มเติมจากค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ที่ทำให้แผนประกันอุบัติเหตุของAXAประกันภัย นั้นเป็นที่นิยม และเป็นแผนที่ดีแผนนึงในท้องตลาดของประกันอุบัติเหตุในประเทศไทยในขณะนี้

ความคุ้มครองหลักของประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันอุบัติเหตุนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง

สำหรับความคุ้มครองของผลประโยชน์จาการเสียชีวิต หรือการสูญสัยอวัยวะ สายตา หรือการรับฟังเสียงนั้น จะเป็นความคุ้มครองที่เรียกง่ายๆว่าเป็นทุนประกันภัย ซึ่งหากทุนของความคุ้มครองตัวนี้สูงขึ้น ก็จะทำให้ค่าเบี้ยประกันนั้นสูงขึ้นตามไปเช่นกัน ความคุ้มครองตรงนี้ ทางบริษัทประกันนั้นจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามทุนประกันที่กำหนด หากทางผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต หรือเป็นอัมพาขขึ้นมาจากอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้น

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ความคุ้มครองของทุพพลภาพถาวรนั้นจะเป็นความคุ้มครองของเป็นการที่ทางผู้เอาประกันนั้นประสบอุบัติเหตุทำให้อวัยวะนั้นไม่สามารถใช้การได้อีก ความคุ้มครองนี้จะรวมถึงความคุ้มครองของการสูญเสียของสายตา (อุบัติเหตุทำให้ตานั้นบอดสนิท) และไม่สามารถรักษาได้ นอกเหนือจากนั้นความคุ้มครองตรงนี้จะชดใช้สำหรับการที่ผู้เอาประกันนั้นทุพพลภาพถึงขนาดที่ไม่สามารถทำงานได้ หรือประกอบอาชีพได้เลยและตลอดไป ซึ่งทางบริษัทประกันนั้นจะคุ้มครองจำนวนเงินตรงนี้เป็นเงินก้อน และจะชดใช้ให้ทันที

การถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย

ความคุ้มครองตรงนี้จะเป็นความคุ้มครองของการลอบทำร้ายและการถูกฆาตกรรม ซึ่งทางบริษัทประกันจะคุ้มครองผู้เอาประกัน หากผู้เอาประกันนั้นโดนรอบทำร้าย หรือถูกฆาตกรรมในรูปแบบใดก็แล้วแต่ ซึ่งความคุ้มครองตรงนี้จะถูกชดใช้อยู่ในวงเงินโดยส่วนมากแล้ว จะเท่ากับทุนประกันที่ผู้เอาประกันนั้นได้เลือกไว้

ความคุ้มครองของการขับขี่หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์

ความคุ้มครองของการขับขี่หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์นั้นจะเป็นความคุ้มครองของบริษัทประกันที่จะชดเชยให้กับผู้เอาประกันหากผู้เอาประกันนั้นเสียชีวิตขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองของค่ารักษาบาลนั้น จะเป็นความคุ้มครองของค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปจากการเกิดอุบัติเหตุของผู้เอาประกัน ซึ่งทางบริษัทประกันนั้นจะชดเชยให้ในวงเงินของที่แผนประกันเป็นคนกำหนดขึ้นมา

ความคุ้มครองเพิ่มเติมของประกันอุบัติเหตุ

สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมนั้น(นอกเหนือจากความคุ้มครองหลัก)แล้ว จะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งแต่ละแผนประกันอุบัติเหตุจากแต่ละบริษัทประกันนั้นจะมีให้ไม่เหมือนกัน ซึ่งทางผู้เอาประกันสามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมในแต่ละแผนได้ แต่โดยปกติแล้ว ความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถมีได้ดังนี้ :

การชดเชยภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระเป็นประจำเดือน

ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการชดเชยภาระหนี้สินประจำเดือนนั้น จะเป็นวงเงินที่ทางบริษัทประกันจะชดเชยให้หากผู้เอาประกันนั้นมีหนี้สินรายเดือนที่ทำการจ่ายอยู่ (fixed payments) ซึ่งทางบริษัทประกันนั้นจะชดเชยให้ในวงเงินประกันที่ทางบริษัทประกันนั้นเป็นคนกำหนด เช่น เงินกู้บ้าน จ่ายค่าผ่อนรถยนต์ หรือจ่ายค่าสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้เอาประกัน

ชดเชยภาระหนี้ หากผู้เอาประกัน เสียชีวิต

ความคุ้มครองของการชดเชยภาระหนี้นั้น จะเป็นความคุ้มครองของทางบริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เป็นหนี้อยู่ หากผู้เอาประกันนั้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพวรสิ้นเชิง โดยเงินชดเชยตรงนี้จะเป็นเงินชดเชยที่อยู่ในวงเงินประกันที่ทางบริษัทประกันนั้นได้กำหนดไว้ให้

คุ้มครองอุบัติเหตุเสียชีวิต 1 คนพิเศษ

ความคุ้มครองข้อนี้ เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งทางผู้เอาประกันนั้นสามารถระบุคนในครอบครัว หรือคนที่ใกล้ชิดได้ 1 คน หากทางคนพิเศษที่ทางผู้เอาประกันนั้นระบุไว้ เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ทางบริษัทประกันนั้นจะชดเชยเงินตรงนี้ให้กับทางผู้เอาประกันเช่นกัน

ค่าใช้จ่ายทันตกรรม

ความคุ้มครองของค่าใช้จ่ายทันตกรรมนั้น เป็นความคุ้มครองของที่ทางบริษัทประกันนั้นจะชดเชยค่าใช้จ่ายให้หากเกิดผู้เอาประกันนั้นเกิดอุบัติเหตุและฟันของผู้เอาประกันนั้นเสียหาย ทางบริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาให้ในวงเงินที่กำหนด

ค่าปลงศพ

ความคุ้มครองของค่าปลงศพนั้น ทางบริษัทประกันนั้นจะคุ้มครองค่าใช่จ่ายในสำหรับงานศพ หากผู้เอาประกันนั้นเสียชีวิต ทางบริษัทประกันจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการปลงศพให้ที่อยู่ในวงเงินตามแผนประกันที่กำหนด

ในการหาแผนประกันอุบัติเหตุที่เหมาสมกับตัวผู้เอาประกันมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการให้มากที่สุด เปรียบเทียบแผนประกันอุบตัิเหตุกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

ขั้นตอนในการซื้อประกันอุบัติเหตุ

ซื้อประกันอุบัติเหตุง่ายๆเพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการซื้อ และเอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับทุกบริษัทมีดังนี้ :

  1. กรอกซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซค์ หรือซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา (มีระบบ Application พร้อม)
  2. ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็น (หากเป็นเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้ใบสูติบัตรแทน)
  3. ชำระค่าเบี้ยประกัน
  4. คุ้มครองทันที (พร้อมส่งเอกสาร PDF ให้ก่อนในเบื้องต้น)
  5. เอกสารกรมธรรม์ตัวจริงจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งของท่านภายใน 7-14 วัน

เอกสารต่างๆสามารถส่งเข้ามาเป็นรูปถ่ายได้ผ่านทาง LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email [email protected]

การร่วมมือจาก มิสเตอร์ประกัน และ AXAประกันภัย

ทาง AXAประกันภัย กับทางมิสเตอร์ประกันนั้นได้ร่วมมือกันจัดแผน และนำเสนอแผนประกันอุบัติเหตุที่มีความคุ้มครองตรงไปตรงมา และเป็นความคุ้มครองที่เหมาะสมต่อผู้เอาประกัน โดยแผนประกันอุบัติเหตุที่ทางAXAประกันภัยนั้นได้นำเสนอออกมา จะเป็นแผนที่มีความคุ้มครองที่ดี คุ้มค่า และที่สำคัญค่าเบี้ยประกันนั้นก็คุ้มค่าเช่นกัน โดยทางผู้เอาประกันที่สนใจซื้อประกันอุบัติเหตุนั้นสามารถเช็คเบี้ยประกัน และเปรียบเทียบความคุ้มครอง และเปรียบเทียบแผนประกันอุบัติเหตุได้ทันทีผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเรา หรือผ่านแบบฟอมร์ด้านบนได้เช่นกัน เปรียบเทียบแผนประกันอุบัติเหตุและประหยัดกับทางเราทันที

ประวัติความเป็นมา

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)เป็นสมาชิกของกลุ่มแอกซ่าทั่วโลก เป็นกลุ่มบริหาร ทางการเงินระดับโลก มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารถึง 981 พันล้านยูโร มีรายได้รวมทั้งสิ้น 91 พันล้านยูโร กลุ่มแอกซ่าเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ 210,000 คน อยู่ทั่วโลกที่มอบการบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า 80 ล้านคนทั่วโลกใน 56 ประเทศ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มแอกซ่าและธนาคารชั้นนำ 2 แห่ง คือ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

การบริการ

เบอร์แจ้งเหตุ

02-679-7600

ที่อยู่

1168/67 ชั้น 23 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี - Tax ID

Tax ID : 0107537002729

ขอใบเสนอราคาทาง LINE

(กดเพื่อแชททาง LINE)

ทำประกันขั้นตอนง่ายๆกับเรา

ประกันภัยรถยนต์

เลือกประกันที่คุณสนใจ

ประกันภัยรถยนต์

หาแผนประกันที่คุณต้องการ

ประกันภัยรถยนต์

คุ้มครองและจัดส่งเอกสารทันที

รีวิวลูกค้า

ทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจกับ

มิสเตอร์ประกัน

ประกันอุบัติเหตุAXAประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุAXAประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุAXAประกันภัย