คุ้มครองจากภัยธรรมชาติ
คุ้มครองการโจรกรรม
ง่ายและรวดเร็ว
ประหยัดเวลา
ผ่อน 0% 10 เดือน

ประกันภัยบ้านและคอนโด

เปรียบเทียบแผนประกันบ้านและคอนโด ด้วยตัวคุณเอง

เช็คราคาประกันบ้านและคอนโด
1. ระบุลักษณะบ้านของคุณ
2. กดเพื่อดูเบี้ยประกัน ส่วนลด ราคาผ่อนชำระ
ประกันภัยบ้านและคอนโดสำหรับ คุณ
คุ้มครองภัยจากธรรมชาติ
คุ้มครองการโจรกรรม
คุ้มครองทรัพย์สินมีค่า
เงินชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว
ประกันเงิน
คุ้มครองน้ำท่วม

ความคุ้มครองหลักของประกันบ้านและคอนโด

ประกันบ้านและคอนโดนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันบ้านและคอนโดนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติมอื่นๆ

ในส่วนของความคุ้มครองของประกันบ้านและคอนโดนั้น ความคุ้มครองหลักนั้นก็คือความคุ้มครองของภัยธรรมชาติ เช่น ภัยจากอัคคีภัย, ภัยจากการไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากการฟ้าฝ่า) ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากควัน และภัยจากน้ำ ในส่วนของความคุ้มครองของน้ำท่วมนั้น เงื่อนไขความคุ้มครองของน้ำท่วมนั้นจะขึ้นอยู่แผนแต่ละแผนของบริษัทประกันนั้นๆ โดยส่วนมากแล้วจะมีความคุ้มครองของน้ำท่วมมาให้ด้วย (แต่ก็มีบางบริษัทไม่กัน ที่ไม่มีให้มาเช่นกัน) - ความคุ้มครองนี้ถือว่าเป็นความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดสำหรับประกันบ้านและคอนโด

โจรกรรม (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์)

ความคุ้มครองของการโจรกรรมนั้น จะคุ้มครองในส่วนของความเสียหายของทรัพย์สินที่หายไปที่อยู่ภายในตัวห้อง หรือภายในตัวอาคาร นอกจากจะคุ้มครองทรัพย์สินที่หายไปแล้ว ทรัพย์สินเช่นประตู หรือหน้าต่างที่มีร่องรอยการงัดแงะทางบริษัทประกันก็คุ้มครองเช่นกัน การคุ้มครองของโจรกรรม ลักหรือชิงหรือปล้นทรัพย์นั้น จะต้องมีร่องรอยการงัดแงะปรากฏขึ้นตามตัวห้อง หรือตัวอาคาร (อุปกรณ์ IT นั้นก็คุ้มครองเช่นกัน เช่น Notebook, มือถือ, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น)

ประกันภัยเงินสด

ประกันเงินสดนั้น เป็นความคุ้มครองของเงินสดที่เสียหาย อันเนื่องมาจากการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ในตัวอาคาร หรือตัวห้อง (จะต้องมีร่องรอยปรากฏของการงัดแงะ) โดยความคุ้มครองของประกันภัยเงินสดนั้น โดยส่วนมากแล้วทุกแผนประกันจะมีความคุ้มครองตรงนี้ แต่บางบริษัทประกันนั้นก็ไม่มีเช่นกัน

ค่าใช้จ่ายชดเชยที่พักชั่วคราว

ความคุ้มครองของค่าใช้จ่ายชดเชยที่พักชั่วคราวนั้น จะเป็นเงินชดเชยที่ทางบริษัทประกันนั้นจะจ่ายให้ถ้าหากสถานที่เอาประกันนั้นเกิดเหตุ และไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ค่าชดเชยนี้จะจ่ายเป็นรายวันสูงสุดต่อครั้งและต่อปี และจะมีวงเงินสูงสุดที่สามารถเคลมได้ด้วยเช่นกัน

ประกันกระจก

ประกันกระจกสำหรับในประกันบ้านและคอนโดนั้น จะเป็นความคุ้มครองในส่วนของการแตกหัก หรือการเสียหายของกระจกที่ติดตั้งไว้ในตัวบ้าน หรือคอนโดที่เอาประกัน การประกันกระจกนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่รับคุ้มครองในส่วนที่เป็นของกระจกเงา กระจกตู้โชว์ และกระจกชั้นวางของ (*ขึ้นอยู่กับแผนแต่ละบริษัทประกันภัย)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนั้น จะเป็นความคุ้มครองของความรับผิดตามกฏหมาย หากมีการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยเกิดขึ้น นอกเหนือจากนั้นความรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็จะคุ้มครองในส่วนของความเสียหาย และความสูญเสียต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในสถานที่เอาประกันภัยอีกเช่นกัน

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับประกันบ้านและคอนโดนั้น จะเป็นความคุ้มครองของผู้เอาประกัน และครอบครัว (ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี) หากมีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร เกิดขึ้น โดยความคุ้มครองตรงนี้จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่เป็นอุบัติเหตุเท่านั้น

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

นอกเหนือจากความคุ้มครองหลักแล้ว แต่ละแผนของแต่ละบริษัทประกันก็จะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากความคุ้มครองหลักที่แตกต่างกัน เช่น ความคุ้มครองของน้ำท่วม, เงินชดเชยการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว, เงินชดเชยหากสถานที่เอาประกันภัยในระหว่างการซ่อมบำรุง, ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง, ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ออกแบบ ควบคุมงาน, ค่าเสียหากต่อเครื่องไฟฟ้า และอื่นๆ โปรดเช็คหน้าความคุ้มครองแต่ละแผนประกัน เพื่อดูความคุ้มครองทั้งหมดแต่ละแผนประกัน

ในตอนนี้มีแผนประกันสำหรับประกันบ้านและคอนโดจากบริษัทประกันให้เลือกเยอะพอสมควร ในการซื้อประกันบ้านและคอนโดนั้น ผู้ซื้อจึงต้องเปรียบเทียบความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันของแต่ละบริษัท เพื่อความคุ้มค่าในซื้อประกันบ้านและคอนโดในแต่ละครั้ง โดยรายละเอียดต่างๆผู้ซื้อประกันสามารถเปรียบเทียบและดูราคาได้ที่เว็บของเราทันที

ขั้นตอนในการซื้อประกันบ้านและคอนโด

ซื้อประกันบ้านและคอนโดง่ายๆเพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการซื้อ และเอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกันบ้านและคอนโดสำหรับทุกบริษัทมีดังนี้ :

  1. กรอกซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซค์ หรือซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา (มีระบบ Application พร้อม)
  2. ชำระค่าเบี้ยประกัน
  3. ส่งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  4. คุ้มครองทันที (พร้อมส่งเอกสาร PDF ให้ก่อนในเบื้องต้น)
  5. เอกสารกรมธรรม์ตัวจริงจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งของท่านภายใน 7-14 วัน

เอกสารต่างๆสามารถส่งเข้ามาเป็นรูปถ่ายได้ผ่านทาง LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email [email protected]

คำถามที่พบบ่อย

ประกันบ้านและคอนโดคุ้มครองยังไงบ้าง ?

ในการคุ้มครองประกันบ้านและคอนโดนั้น โดยรวมจะเป็นแบ่งความคุ้มครองของ สิ่งปลูกสร้าง, เฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สิน ทั้งนี้หากสถานที่เอาประกันเป็นบ้านเดี่ยว, ทาวเฮ้าส์ หรือ อาคารพาณิชย์ ก็จะสามาถคุ้มครองได้ทั้ง สิ่งปลูกสร้าง, เฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สิน แต่ถ้าหากสถานที่เอาประกันนั้น เป็นคอนโด การคุ้มครองนั้นก็จะเป็นความคุ้มครองของเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินอย่างเดียว (เพราะตัวคอนโด หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เป็นของคอนโด)

สามารถแบ่งความคุ้มครองสำหรับประกันบ้านได้มั้ย ?

ความคุ้มครองหลัก สิ่งปลูกสร้าง, เฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สินของประกันบ้าน สำหรับบ้านเดี่ยว, ทาวเฮ้าส์ หรือ อาคารพาณิชย์ นั้นจะสามารถแบ่งความคุ้มครองให้เท่ากับทุนประกันได้ โดยที่ผู้เอาประกันนั้นสามารถเลือกและปรับความคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับตัวบ้านและความต้องการมากที่สุด เช่น : ทุนประกันภัยที่เลือกคือ 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันสามารถแบ่งความคุ้มครอง ให้กับสิ่งปลูกสร้าง 500,000 บาท และเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินอีก 500,000 บาท (รวมกันเป็น 1,000,000 บาท) หรือ แบ่งให้กับสิ่งปลูกสร้าง 300,000 บาท และเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สิน 700,000 บาทก็ได้ (รวมกันป็น 1,000,000 บาท) ซึ่งความคุ้มครองตรงนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของทางผู้เอาประกันตามความเหมาะสม

ประกันบ้านและคอนโดคุ้มครองทรัพย์สินมีค่าหรือไม่ ?

ทุกแผนของประกันบ้านและคอนโดนั้นจะมีความคุ้มครองของทรัพย์สินมีค่าอยู่ด้วย เช่น มือถือ, Notebook, คอมพิวเตอร์, ทีวี, ตู้เย็น และอื่นๆ โดยความคุ้มครองของทรัพย์สินมีค่านี้จะเป็นความคุ้มครองต่อเนื่องมาจากการโจรกรรม (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์) โดยที่จะต้องมีร่องรอยการงัดแงะ

มีเงินชดเชยค่าที่พักชั่วคราวให้รึเปล่า ?

ความคุ้มครองของเงินชดเชยนั้น ทางแผนก็จะมีความคุ้มครองตรงนี้มาให้ด้วย โดยที่ความคุ้มครองตรงนี้จะชดเชยกรณีสถานที่เอาประกันนั้นเสียหากจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้

มีคุ้มครองในส่วนของประกันเงินสดมั้ย ?

โดนส่วนใหญ่แล้วในแผนประกันบ้านและคอนโดที่ขึ้นอยู่บนถ้าเว็บไซค์ของเราจะมีความคุ้มครองของประกันเงินสดให้ด้วย ประกันเงินสดนี้ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองในส่วนของการสูญหาย หรือการเสียหายของเงินสด ที่มาจากการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ในสภานที่เอาประกัน โดยทั้งนี้จะมีลิมิตที่แผนแต่ละแผนคุ้มครอง 

ประกันบ้านและคอนโดคุ้มครองทรัพย์สินจากการโจรกรรม หรือไม่

แผนประกันบ้านและคอนโดทุกแผนจะมีความคุ้มครองทรัพย์สิน ของมีค่า การจากโจรกรรม (รวมไปถึงการ ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์) ที่มีร่องรอยการงัดแงะ ทั้งนี้ความคุ้มครองของโจรกรรมนั้นจะคุ้มครองด้วยวงเงินจำนวนหนึ่ง (ต่อครั้งและต่อปี)

ประกันบ้านและคอนโดคุ้มครองภัยจากธรรมชาติหรือไม่

ทุกแผนประกันบ้านและคอนโดจะมีความคุ้มครองในส่วนของภัยธรรมชาติมาให้ เช่นภัยจากการไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยานภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว หรือภัยจลาจล และในส่วนของภัยน้ำท่วมนั้นจะขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบริษัท (บางแผนนั้นมีความคุ้มครองอยู่แล้ว หรือบางแผนนั้นสามารถซื้อเพิ่มได้ และบางแผนนั้นจะไม่คุ้มครอง) ทางผู้เอาประกันสามารถเช็คความคุ้มครองแต่ละแผนผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเราได้ทันที

ประกันบ้านและคอนโดไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ? (เงื่อนไขการรับประกัน)

ในส่วนของการรับประกันนั้น ทางบริษัทประกันจะไม่รับประกันสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องแถวไม้ รวมถึงสถานที่เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในบล็อคอันตราย

และสำหรับวัตถุที่ไม่รับประกันที่อยู่ในข้อยกเว้นนั้น จะมี เงินแท่ง, เงินรูปพรรณ, ทองแท่ง, ทองรูปพรรณ, อัญมณี, โบราณวัตถุ, ศิลปวัตถุ, ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร, แบบแปลน, แผนผัง, ภาพเขียน, รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิพม์หรือแม่พิพม์, หลักประกันหนี้สิน, หลักทรัพย์, เอกสารสำคัญต่างๆ, ไปรษณียากร, อากร, แสมป์, เงินตรา, ธนบัตร, เช็ค, สินค้าที่อยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัยในนฐานะผู้รักษาทรัพย์

เอกสารตัวจริงจะได้ภายในกี่วันทำการ ?

ในส่วนของกรมธรรม์จะรับได้เป็นกรมธรรม์ตัวจริง กับ PDF ไฟล์เอกสาร

ในส่วนของไฟล์ PDF ทางลูกค้าสามารถรับได้ใน LINE หรือ Email ภายใน 3-4 วัน ซึ่งทางลูกค้าสามารถพิพม์จากไฟล์นี้และใช้งานได้จนกว่าท่านจะได้รับกรมธรรม์ตัวจริง

ในส่วนของกรมธรรม์ตัวจริง ระยะเวลาการออกกรมธรรม์จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันว่าแต่ละที่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ โดยประมาณแล้วเอกสารตัวจริงจากบริษัทประกันจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันซึ่งทางเราจะจัดส่งไปให้ตามที่สุดจัดส่งเอกสารของท่าน หรือท่านสามารถเข้ามารับเองได้ทันทีที่ออฟฟิศของเรา

ช่องทางการชำระเงิน มีแบบไหนบ้าง ?

ในส่วนของช่องทางการชำระเงิน ทางเรามีหลากหลายวิธีการชำระเงิน โปรดดูรายละเอียดได้ที่ ช่องทางการชำระเงิน

จะติดต่อได้ยังไง ?

สามารถติดต่อเราได้ที่ Hotline : 02-985-9123 หรือ [email protected] @mr.prakan หรือ Email : [email protected]

เวลาทำการ จ-ส : 08:00 - 17:30

คุ้มครองจากภัยธรรมชาติ
คุ้มครองบ้านหรือคอนโดของคุณจากภัยธรรมชาติ เช่นไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว

คุ้มครองการโจรกรรม
คุ้มครองหากเกิดเหตุโจรกกรม หรือการชิงทรัพย์ที่มีร่องรอยการงัดแงะ

คุ้มครองทรัพย์สินมีค่า
คุ้มครองทรัพย์สิน ของมีค่าต่างๆเช่น โน็ตบุ้ค โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์

เงินชดเชยค่าที่พักชั่วคราว
มีเงินชดเชยค่าที่พักชั่วคราวหากบ้านหรือคอนโดที่อยู่อาศัยเสียหายจนอยู่ไม่ได้

ประกันเงิน
คุ้มครองหากเงินสดที่อยู่ในบ้านหรือคอนโดของคุณนั้นหายไป (ประกันเงิน)

ประกันกระจก
คุ้มครองความเสียหายของกระจกหากเกิดจากการแตกร้าวหรือหัก

ฟรี! บริการเสริมจากเรา (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
ประกันเงิน
คุ้มครองการหายของเงินสด(ประกันเงิน)
คุ้มครองความรับผิดบุคคลภายนอก
คุ้มครองบุคคลภายนอกหากมีการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
ปรึกษาหาแผนประกัน
ปรึกษาหาแผนประกันบ้านและคอนโดที่ต้องการ
รับประกันคืนเงิน 100%
หากเจอที่อื่นถูกกว่าคืนเงินรวดเร็ว
E-Voucher RAMAIRA
e-voucher สำหรับน้ำหอมแบรนด์หรู
ขอใบเสนอราคาทาง LINE

(กดเพื่อแชททาง LINE)
รับประกันเงินคืน 100% หากเจอที่อื่นถูกกว่า

ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

ฟรี ปรึกษาแพทย์ไม่จำกัดครั้ง

100% เงินคืนถ้าเจอข้อเสนอถูกกว่า

ฟรี E-Voucher diffuser RAMAIRA spa

ทำประกันง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน
ประกันภัยบ้านและคอนโด Step 1

1 เช็คเบี้ยประกัน

ประกันภัยบ้านและคอนโด Step 2

2 เลือกแผนที่ต้องการ

ประกันภัยบ้านและคอนโด Step 3

3 คุ้มครองทันที

สะดวกเลือกชำระได้หลายช่องทางและปลอดภัย
ชำระสดลดสูงสุด 10% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
เลือกได้ทั้งกรอกข้อมูลเองรับกรมธรรม์ทันที หรือเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่ออำนวยความสะดวก
สั่งซื้อได้ 24 ชม. 7 วันทั่วประเทศไทย ไม่มีค่าจัดส่ง
เจอที่อื่นถูกกว่าหรือไม่พอใจยินดีคืนเงิน 100%
ลูกค้านั้นชอบเรา

บริการของเรานั้น ฟรีทุกคนนั้นสามารถเช็คเบี้ยประกันแบบต่างๆได้ โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไร

เรามั่นใจว่าคนที่เข้ามาเปรียบเทียบแผนประกันกับเรานั้น จะชอบความง่าย ความรวดเร็ว และที่สำคัญที่สุด ค่าเบี้ยประกัน :) มิสเตอร์ ประกัน
"เว็ปไซค์ใช้ง่าย เปรียบเทียบแผนประกันภัยได้เร็ว และราคาโอเครเลย :)"

ประกันภัยบ้านและคอนโด Nan - Employee at Maleenon Group

สิ่งที่เราสัญญากับ คุณ
ง่ายและรวดเร็ว
ราคาที่คุ้มค่า
ประหยัดเวลา
ประหยัดค่าเบี้ย
ข้อเสนอที่ต้องการ
อัพเดทเรื่องราวใหม่ๆ
ซื้อประกันภัยบ้านและคอนโดอย่างมั่นใจกับ

มิสเตอร์ประกัน

ประกันภัยบ้านและคอนโด
ประกันภัยบ้านและคอนโด
ประกันภัยบ้านและคอนโด