เบี้ยประกันเริ่มที่ 170 บาท
ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน การันตีเงืนคืน 100%
ซื้อแล้วรับกรมธรรม์ทันที
คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท

ประกันการเดินทาง

เปรียบเทียบกว่า 30 แผนประกันเดินทาง ประหยัดทันที!

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide
ข้อเสนอประกันเดินทางสำหรับ คุณ
เบี้ยประกันเริ่มที่ 170 บาท
ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน การันตีเงืนคืน 100%
คุ้มครองกระเป๋าหาย, เครื่อง Delay
คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท
คุ้มครองทุกประเทศ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ประเภทของประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง หรือประกันภัยการเดินทางนั้น หมายถึงการทำประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาที่เดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษา สัมมนา หรือติดต่อประสานงาน หลักๆแล้วสามารถแบ่งการทำประกันภัยเดินทางออกเป็น 2 แบบ คือ

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

เรียกสั้นๆว่า TA (Travel Accident Insurance) ประกันภัยแบบนี้จะเรียกว่าเป็นประกันภัยแบบพื้นฐานก็ว่าได้ เพราะจะให้ความคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายของคนเดินทาง ประกันภัยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากต้นทาง สิ้นสุดเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงจุดหมายปลายทาง หรือเดินทางกลับมายังจุดต้นทางหรือถึงบ้าน เป็นต้น ประกันภัยแบบนี้สามารถใช้กับการเดินทางทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาดูกันหน่อยว่าการเสียเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย จะคุ้มครองอะไรคนเดินทางบ้าง

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ส่วนประกันภัยอีกแบบ คือประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เรียกสั้นๆว่า CTA ( Comprehensive Travel Accident Insurance) ประกันภัยแบบนี้ต่อยอดมาจากประกันภัยอุบัติเหตุ เพราะนอกจากจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การเกิดทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้ว ยังให้ความคุ้มครองในเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความเจ็บป่วยและได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเดินทางอีกด้วย ความคุ้มครองที่ประกันภัยแบบนี้ เพิ่มความคุ้มครองขึ้นมาจากประกันภัยอุบัติเหตุ คือ

ความคุ้มครองหลักของประกันเดินทางไปต่างประเทศ

ประกันเดินทางนั้นมีความคุ้มครองที่หลากหลายและความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นคนกำหนด แต่ทุกแผนประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองหลัก หรือความคุ้มครองที่สำคัญที่สุดที่เหมือนกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :

ค่ารักษาพยาบาล

ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าเดินทาง และค่าที่พักสำหรับคนดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีปลงศพ ส่งศพ หรือกระดูกกลับภูมิลำเนา

ค่าชดเชย

ชดเชยในทั้งร่างกายและชีวิต ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ชดเชยเงินสดระหว่างรักษาตัว

ประกันเดินทางจะชดเชยเงินสดให้ กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ชดเชยบุคคลภายนอก

กรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากผู้เอาประกันสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ประกันเดินทางจะชดเชยแทนผู้เอาประกัน

ทรัพย์สินสูญหาย

หากเกิดทรัพย์สินสูญหายไม่ว่าจะเกิดเพราะสูญหาย เสียหาย ถูกลักขโมย ประกันเดินทางจะชดใช้ให้ตามจริง

ความล่าช้าเที่ยวบิน

กรณีที่เกิดความล่าช้าจากการเลื่อนเวลาออกเดินทางของสายการบินพาณิชย์ ที่มากกว่า 12 ชั่วโมง เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน ประกันภัยเดินทางจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกๆ 12 ชั่วโมง

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

กรณีที่ผู้เดินทางเดือดร้อนจากกระเป๋าเดินทางมาช้า จนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของหรือสัมภาระทดแทนของในกระเป๋าเดินทาง สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายจากประกันเดินทางได้

การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง

คืเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไม่กระทบต่อผู้เดินทางโดยตรง แต่อาจจะมีผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น ภัยพิบัติที่ประเทศปลายทาง การจราจล หรือการเจ็บป่วยของคนที่รัก ส่งผลให้ต้องเดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด ประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันลง เช่นค่ามัดจำ หรือค่าปรับ เป็นต้น

การจี้เครื่องบิน

ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ทุกๆ 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องบินที่ผู้เอาประกันโดยสารอยู่ถูกจี้

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว การช่วยเหลือฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยึง ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้เอาประกันเป็นค่ารถพยาบาล (Emergency Ambulance) หากมีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันจะสำรองจ่ายในส่วนของรถฉุกเฉินให้ด้วย โปรดศึกษาแผนประกันให้ดีว่ามีการคุ้มครองตรงนี้หรือไม่ เนื่องจากบางบริษัทประกันนั้นจะมี และบางที่จะไม่มี

ทั้งนี้ความคุ้มครองของแต่บริษัทประกันภัยอาจจะครอบคลุมมากหรือน้อยกว่านี้ แล้วแต่แพคเกจของแต่บริษัท ผู้เอาประกันควรศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อประกัน

ในการหาแผนประกันเดินทางที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันเดินทางกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

ขั้นตอนในการซื้อประกันเดินทาง

ซื้อประกันเดินทางง่ายๆเพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการซื้อนั้นง่ายๆ ซื้อแล้วสามารถรับกรมธรรม์ได้ทันที (บางบริษัท) :

  1. กรอกซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเรา
  2. ชำระค่าเบี้ยประกัน
  3. คุ้มครองทันที และเอกสารกรมธรรม์การเดินทางจะถูกส่งไปในทาง Email*

*บางบริษัทประกันสามารถซื้อแล้วรอรับกรมธรรม์ได้ทันทีผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเรา

หากมีปัญหาสามารถติดต่อทางเราได้ที่ LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้องซื้อประกันเดินทางไปต่างประเทศ ?

เหตุผลดังนี้จึงทำให้ประกันเดินทางนั้นสำคัญมาก :

1. ความเจ็บป่วยระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ

นอกจากจะสร้างความลำบากในการเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลแล้ว หากอยู่ในประเทศที่ค่าครองชีพสูง จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก ประกันเดินทางจะช่วยรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ รวมทั้งมีบริการช่วยในการติดต่อสถานพยาบาล ติดต่อแพทย์ และช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

2. อุบัติเหตุ

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ประกันเดินทางจะให้ความช่วยเหลือกรณีที่เกิดค่ารักษาพยาบาล ชดเชยเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ประกันเดินทางยังช่วยชดเชย กรณีที่ผู้เอาประกันทำความเสียหายแก่บุคคลภายนอก อีกด้วย

3. ความล่าช้าของเที่ยวบิน

ความล่าช้าของเที่ยวบินส่งผลเสียหายไม่น้อยต่อทริปเดินทาง ถ้าการเดินทางครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อติดต่อประสานงาน โดยมีกำหนดการณ์ล่วงหน้า ก็จะส่งผลเสียหายต่องาน ประกันเดินทางจะจ่ายชดเชยค่าเสียหายส่วนนี้ให้

4. ความล่าช้าของการรับกระเป๋าการเดินทาง

เนื่องจากในกระเป๋าเดินทางมีทรัพย์สินที่จำเป็นที่ต้องใช้มากมาย เมื่อเกิดความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ส่งผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางไปไหนหรือทำกิจกรรมอื่นๆต่อได้ ประกันเดินทางจะคืนค่าใช้จ่ายให้ กรณีที่ผู้เอาประกันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นระหว่างรอรับกระเป๋าเดินทาง

5. การสูญหาย

นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายมาก และหากเป็นทรัพย์สินมีค่าหรือมีความสำคัญ ก็จะทำให้การเดินทางหยุดลงได้ เช่นพาสพอร์ต กระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่า กรณีนี้ประกันภัยจะชดใช้ให้ตามจริง

6. การบอกเลิกหรือลดจำนวนวันเดินทาง

การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่เกิดกับคนที่เรารัก หรือการเกิดภัยพิบัติ ก็อีกปัจจัยที่จะทำให้การเดินทางหยุดชะงักลงได้ ส่งผลให้มีการเลื่อนเที่ยว เปลี่ยนตั๋ว หรือต้องซื้อเที่ยวบินใหม่ บริษัทประกันภัยจะช่วยรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้

ประกันภัยการเดินทางจึงเป็นเหมือนเพื่อนเดินทาง ที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับเราได้ทุกเวลา ช่วยให้คนเดินทางเพื่อท่องเที่ยวได้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ช่วยให้คนเดินทางทำงานได้ทำงานตามเป้าหมาย ช่วยคนเดินทางเพื่อสัมมนาได้รับความรู้มาพัฒนาตนและหน่วยงาน และช่วยคนที่เดินทางเพื่อศึกษาต่อได้ทำตามความฝัน

มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ทำไมต้องซื้อประกันเดินทาง ?

ประกันเดินทางนั้นจะมีความคุ้มครองโดยเฉพาะที่ประกันสุขภาพ หรือประกันตัวอื่นนั้นไม่มี ผู้เอาประกันส่วนมากนั้นเลยเลือกซื้อประกันเดินทางเพื่อที่ต้องการให้คุ้มครองในส่วนของความคุ้มครองพิเศษตรงนี้ เช่น : การคุ้มครองของเอกสารหาย,การคุ้มครองกระเป๋าหาย, การคุ้มครองของเที่ยวบินล่าช้า และอื่นๆอีกมากมาย

ประกันเดินทางมีระยะเวลาการรอคอยมั้ย ?

ประกันเดินทางนั้นจะไม่มีระยะเวลาการรอคอยในการคุ้มครองหรือการเคลม เมื่อเดินทางแล้ว (ขึ้นเครื่องจากเมืองไทยไปแล้ว) ประกันเดินทางจะคุ้มครองผู้เอาประกันทันทีโดยที่ไม่ต้องมีระยะเวลาการรอคอยก่อนการคุ้มครองหรือการเคลมแต่อย่างใด ประกันเดินทางคุ้มครองผู้เอาประกันตั้งแต่เครื่องขึ้นถึงการลงเครื่องกลับมาที่ประเทศไทยของพวกเรา

จะเคลมประกันเดินทางยังไง ?

ผู้เอาประกันสามารถเคลมประกันเดินทางหรือเรียกร้องสินไหมได้โดยตรงกับทางบริษัทประกัน โดยทางผู้เอาประกันต้องเก็บเอกสารใบรับเงินและใบรับแพทย์ตัวจริงไว้เพื่อดำเนินการเคลมกับทางบริษัทประกัน การเก็บเอกสารตัวจริงไว้นั้น(บิลใบเสร็จ,ใบรับรองแพทย์) จะสำคัญมากในการเคลมกับทางบริษัทประกัน

คุ้มครองกระเป๋าหายเดินทางรึเปล่า ?

การคุ้มครองกระเป๋าหาย หรือเครื่องบินล่าช้า จะขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ทางผู้เอาประกันนั้นได้เลือกซื้อ โดยปกติแล้วความคุ้มครองตรงนี้จะเป็นที่นิยมในการซื้อประกันเดินทาง โปรดดูแผนให้รอบคอบเวลาเลือกซื้อแผนประกันผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเรา ทางเราจะขึ้นในส่วนของความคุ้มครองของสัมมาระ และเที่ยวบินล่าช้าอยู่

ต้องทำอย่างไรถ้าเกิดเหตุหรือไม่สบายขณะอยู่ต่างประเทศ ?

ถ้าเกิดผู้เอาประกันไม่สบายหรือถ้าเกิดเหตุขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันนั้นอยู่ต่างประเทศ โปรดติดต่อเบอร์ Hotline ฉุกเฉินที่มีอยู่ในกรมธรรม์ตลอด 24 ชั่วโมง (โปรดดูรายละเอียดเบอร์ Hotline โทรฉุกเฉินได้ในกรมธรรม์ที่ได้รับใน Email) เพื่อให้ทางบริษัทประกันนั้นดูแลคุณ

คุ้มครองโรคประจำตัว หรือโรคที่เป็นมาแล้วมั้ย ?

ประกันเดินทางท้ายนั้นจะคล้ายๆกับประกันสุขภาพ โดยที่ประกัน 2 ประเภทนี้จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาแล้ว แต่สำหรับโรคอื่นๆทั่วไปหรือโรคที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และอุบัติเหตุทางบริษัทประกันจะคุ้มครองตามปกติ

อายุเท่าไหร่ถึงจะซื้อประกันเดินทางได้ ?

แผนประกันเดินทางทุกแผนจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันนั้นเป็นคนกำหนด แต่โดยส่วนมากแล้วบริษัทประกันจะรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึงผู้ใหญ่ 75 ปี โดยที่ใครๆนั้นก็ซื้อได้ก่อนออกเดินทาง

ประกันเดินทางรายเที่ยวและรายปีแตกต่างกันยังไง ?

ประกันเดินทางรายเที่ยวและรายปี เรื่องของความคุ้มครองนั้นไม่ได้ต่างกันเลย โดยส่วนใหญ่แล้วผู้เอาประกันที่ท่องเที่ยวมากกว่า 3-4 ครั้งขึ้นไปต่อปีจะซื้อแผนรายปีเนื่องด้วยว่าถ้าซื้อเป็นรายเที่ยวแล้วจะแพงกว่า ผู้เอาประกันที่เดินทางบ่อยๆเลยถึงแผนรายปีซึ่งราคาถูกกว่ากว่าทำเป็นรายเที่ยวไป

กรมธรรม์การเดินทางจะส่งเข้าทาง Email ใช่รึเปล่า ?

ใช่ครับ :) กรมธรรม์ประกันเดินทางจะถูกส่งให้ใน Email เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของทางผู้เอาประกัน เอกสารกรมธรรม์ที่ส่งให้ใน Email นี้สามารถปริ้นออกมาใช้งานได้ทันทีเพื่อยื่น VISA หรือใช้เป็นเอกสารคุ้มครองได้ทันที (ไม่ต้องปริ้นก็ได้)

ช่องทางการชำระเงิน มีแบบไหนบ้าง ?

ในส่วนของช่องทางการชำระเงิน เพื่อความรวดเร็วทางผู้เอาประกันสามารถซื้อตัดบัตรผ่านทางหน้าเว็บไซค์ของเราได้ทันที วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด หรือจะจ่ายเป็นเงินสด (เงินโอน) ผ่านระบบ Internet Banking ก็ได้เช่นกัน แต่วิธีนี้อาจจะต้องรอการอนุมัติจากทางเราอีกรอบนึง

จะติดต่อได้ยังไง ?

สามารถติดต่อเราได้ที่ Hotline : 02-985-9123 หรือ @mr.prakan หรือ Email :

เวลาทำการ จ-ส : 08:00 - 17:30

สบายใจ ในการเดินทาง

ประกันเดินทางสำคัญกว่าที่คุณคิด

1

1 เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

2

2 เบี้ยประกันเริ่มต้นแค่ 190 บาท

3

3 ทุนประกันคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท

ฟรี! บริการเสริม (*เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
จ่าย! เมื่อเครื่อง Delay หรือ ตกเครื่อง
ประสานงานบริการคลื่อนย้ายกลับประเทศ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศ
ประสานงานบริการคลื่อนย้ายกลับประเทศ
ช่วยเหลือทางการแพทย์
ประสานงานบริการช่วยเหลือทางการแพทย์
ปรึกษาแพทย์ไม่จำกัดครั้ง
ปรึกษาแพทย์ทุกเรื่องฟรีไม่จำกัดครั้ง
รับประกันคืนเงิน 100%
หากเจอที่อื่นถูกกว่าคืนเงินรวดเร็ว
E-Voucher RAMAIRA
e-voucher สำหรับน้ำหอมแบรนด์หรู
ขอใบเสนอราคาทาง LINE

(กดเพื่อแชททาง LINE)
รับประกันเงินคืน 100% หากเจอที่อื่นถูกกว่า

ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

ฟรี ปรึกษาแพทย์ไม่จำกัดครั้ง

100% เงินคืนถ้าเจอข้อเสนอถูกกว่า

ฟรี E-Voucher diffuser RAMAIRA spa

ทำประกันง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน
ประกันเดินทาง Step 1

1 เช็คเบี้ยประกัน

ประกันเดินทาง Step 2

2 เลือกแผนที่ต้องการ

ประกันเดินทาง Step 3

3 คุ้มครองทันที

สะดวกเลือกชำระได้หลายช่องทางและปลอดภัย
ชำระสดลดสูงสุด 10% หรือผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
เลือกได้ทั้งกรอกข้อมูลเองรับกรมธรรม์ทันที หรือเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่ออำนวยความสะดวก
สั่งซื้อได้ 24 ชม. 7 วันทั่วประเทศไทย ไม่มีค่าจัดส่ง
เจอที่อื่นถูกกว่าหรือไม่พอใจยินดีคืนเงิน 100%
ลูกค้านั้นชอบเรา

บริการของเรานั้น ฟรีทุกคนนั้นสามารถเช็คเบี้ยประกันแบบต่างๆได้ โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไร

เรามั่นใจว่าคนที่เข้ามาเปรียบเทียบแผนประกันกับเรานั้น จะชอบความง่าย ความรวดเร็ว และที่สำคัญที่สุด ค่าเบี้ยประกัน :) มิสเตอร์ ประกัน
"เว็ปไซค์ใช้ง่าย เปรียบเทียบแผนประกันภัยได้เร็ว และราคาโอเครเลย :)"

ประกันเดินทาง Nan - Employee at Maleenon Group

สิ่งที่เราสัญญากับ คุณ
ง่ายและรวดเร็ว
ราคาที่คุ้มค่า
ประหยัดเวลา
ประหยัดค่าเบี้ย
ข้อเสนอที่ต้องการ
อัพเดทเรื่องราวใหม่ๆ
ทำไมต้องซื้อประกันเดินทาง ?
24 Jun 2016

ประกันเดินทางจำเป็นที่จะต้องซื้อรึเปล่า ?

ทำประกันออนไลน์อย่างมั่นใจกับ

มิสเตอร์ประกัน

ประกันเดินทาง
ประกันเดินทาง
ประกันเดินทาง