ผ่อนเงินสดประกันภัยรถยนต์

การผ่อนเงินสด ดอกเบี้ย 0%

หลักเกณฑ์การผ่อน

  • กรมธรรม์ประเภท 1 : สามารถเลือกผ่อนได้ 3 งวด
  • กรมธรรม์ประเภท 2+ 3+ : สามารถเลือกผ่อนได้ 2 งวด

หลักเกณฑ์การผ่อน

  • งวดแรก ชำระทันที ณ วันแจ้งงาน (+ ค่าธรรมเนียมผ่อนเงินสด 1.5% จากเบี้ยรวม)
  • งวดถัดไป ชำระไม่เกินวันที่คุ้มครอง
*บริษัทฯขอสงวนสิทธ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่อนเงินสดขั้นต่ำ 100 บาท
*การแจ้งงาน ผ่อนเงินสด ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ ก่อนวันเริ่มคุ้มครอง

กรณีล่าช้า

  • หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเรียกเก็บค่าปรับกรณีล่าช้าจำนวน 200 บาท/ครั้ง/งวด
  • หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด แต่เกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการยดเลิก/ถอนกะรมธรรม์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผ่อนได้อย่ารอช้า! เช็คเบี้ยประกันสำหรับรถของคุณ

เช็คเบี้ยประกันทันที!

มิสเตอร์ ประกัน By AKARABROKER

110/12 หมู่ 3 ถนน รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง
ต.ไทรม้า นนทบุรี 11000
ภายใต้การควบคุมโดย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
รับรองความปลอดภัย
ช่องทางการชำระเงิน
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
Social


Rate us