ภูเก็ต Sandbox ต่างชาติ-คนไทย เดินทางเข้า ต้องทำยังไงบ้าง ?