ประกันรถใหญ่ รถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ รหัส 320

ประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์

รถที่รับประกันภัยได้ :

รถบรรทุกตู้แห้ง หรือ ตู้เย็น

เป็นรถบรรทุกตู้ทึบที่มีตู้ต่อเติม เป็นตู้แห้ง หรือตู้เย็น โดยส่วนใหญ่แล้วรถบรรทุกแบบนี้จะเปิดท้ายได้ และมีน้ำหนักไม่เกิน 12 ตันและจะเป็นรถ 4 ล้อหรือ 6 ล้อ รถแบบนี้จะเป็นรถแบบตอนเดียวนั่งได้ 2-3 คนข้างหน้าเท่านั้น

รถบรรทุกยกเทได้ (รถดั๊มพ์)

รถบรรทุกแบบเทได้นั้นจะเป็นรถแบบที่มีอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมด้านหลังที่สามารถเทและยกสินค้าได้ เช่น ทราย หิม ปูน อิฐ โดยที่อุปกรณืที่ติดตั้งข้างหลังนั้นจะเป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ โดยปกติแล้วรถแบบนี้จะมีน้ำหนักไม่เกิน 12 ตัน และไม่เกิน 6 ล้อ 

รถบรรทุกโม่ปูน

รถประเภทนี้โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นรถบรรทุกขนปูน ขนคอนกรีน หรือเป็นรถโม่ผสมคอนกรีตขนาดใหญ่ โดยปกติแล้วจะมีสองแบบ คือ รถบบรรทุกโม่ปูน 10 ล้อ และจะมีรถโม่ที่เล็กกว่านั้นอยู่ที่ 6 ล้อ

รถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิกส์เครน

รถประเภทนี้เป็นรถแบบที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมคือตัวทุ่นแรงไฮดรอลิกส์เครน ที่โดยปกติแล้วเอาไว้ยกของหนักหรือติดตั้งกระเช้าขึ้นไป

รถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงเฮี๊ยบ

รถบรรทุกเครื่องทุ่นแรงเฮี๊ยบเป็นรถบรรทุกที่ติดตั้งเครนสำหรับยกสิ่งของ ที่สามารถพับเก็บได้และสามารถรับน้ำหนักได้สูงมากจำนวนหนึง รถประกันเภทนี้โดยปกติแล้วจะเป็นรถ 4 ล้อหรือ6 ล้อ สามารถพับเก็บได้

รถเครน

รถเครนเป็นรถที่เป็นรถที่เอาไว้ยกสิ่งของที่หนักและสามารถคลื่นย้ายสิ่งของนั้นด้วยเครนที่ยกขึ้น โดยปกติแล้วจะมีแบบที่เคลื่อนที่ได้ และเคลื่นที่ไม่ได้

รถบรรทุกติดตั้งฮุกลิฟท์

รถบรรทุกที่ติดตั้งฮุกลิฟท์จะเป็นประเภทรถที่มีการติดตั้งฮุกลิฟท์เพื่อทำการยกของหนัก หรือยกเทกระบะได้ด้วยความรวดเร็ว และจะถูกว่าแบบอื่นๆ

รถบรรทุกมีเครื่อรถบรรทุกติดตั้งเครื่องฉีดปูน

รถประเภทนี้จะเป็นรถที่มีเครื่องฉีดปูน ฉีดคอนกรีตไว้อยู่ด้านหลัง โดยเครื่องนี้จะทำการฉึดปูน หรือคอนกรีตด้วยระบบไฮดรอลิกโดยการที่เครื่องนี้จะฉีดดำน้ำให้ไฟลไปตามท่อต่างๆในตัวเรื่องโดยที่เครื่องนี้จะสามารถลำเลียงและฉีดอนเกรียดได้เป็นอย่างดี

ประเภทประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์ที่สามารถซื้อได้

ประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์ประเภท 1

ประกันภัยชั้น 1 (ซ่อมเขา ซ่อมเรา สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม) จะเป็นประเภทที่คุ้มค่าและมีคนใช้กันเยอะมากที่สุด ประกันประเภทนี้จะเป็นประเภทที่คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด โดยที่ประกันชั้น 1 นี้มีขอบเขตความคุ้มครองคือ คุ้มครองต่อความเสียหายชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของผู้เอาประกันและคู่กรณี, คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินของบุคคลของผู้เอาประกันและคู่กรณี, คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วมกับรถของผู้เอาประกัน - โดยปกติแล้วเบี้ยประกันของประกันชั้น 1 ของประกันรถใหญ่ รถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ รหัส 320 จะแพงที่สุด แต่ถ้ารถใช้งานเยอะ ได้วิ่งทำงานเยอะ ประกันประเภทนี้จะคุ้มค่ามากที่สุดเช่นกัน

ประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์ประเภท 2+

สำหรับประกันประเภท 2+ (ซ่อมเขา ซ่อมเรา สูญหาย ไฟไหม้) นั้นจะเป็นเภทที่คุ้มค่ารองลงมาจากประกันชั้น 1 ประกันประเภทนี้มีขอบเขตความคุ้มครองเหมือนกับประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายและทัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี แต่ไม่ประกันเภทนี้ในการเคลมอุบัติเหตุจะต้องมีคู่กรณี (เคลมได้ก็ต่อเมื่อมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก เช่นชนรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์) ประกันชั้น 2+ นี้เป็นที่นิยมเช่นกันหากใช้รถน้อย

ประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์ประเภท 3+

ประกันภัยชั้น 3+ (ซ่อมเขา ซ่อมเรา) นั้นมีความคุ้มครองเหมือนประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ แต่จะไม่มีความคุ้มครองของรถหาย ไฟไหม้ โดยประกันประเภทนี้ จะคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต, ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี แต่จะไม่คุ้มครองรถหาย หรือไฟไหม้ และจะต้องมีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก เช่นรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ เท่านั้นในการเคลมอุบัติเหตุ

ประกันรถใหญ่ บรรทุก รหัส 320 4ล้อ 6ล้อ 10 ล้อ น้ำหนักไม่เกิน หรือเกิน 12 ตัน ใช้เพื่อพาณิชย์ประเภท 3

ประกันภัยชั้น 3 นี้จะเป็นประเภทที่ประหยัดที่สุด เหมาะกับคนที่ใช้รถน้อยจริงๆเพราะเนื่องจากประกันชั้น 3 นี้มีความคุ้มครองให้แค่บุคคลที่สาม ประกันเภทนี้จะไม่คุ้มครองรถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกัน จะไม่มีความคุ้มครองของรถยนต์ สูญหาย ไฟใหม้และน้ำท่วม แต่จะมีความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินของคู่กรณี และความเสียหายของชีวิต ร่างกายทั้งเราและคู่กรณี

เนื่องด้วยที่ว่าเงื่อนไขการรับประกันภัยของแต่ละบริษัทประกันในนั้นจะต่างกันไป ทางเราจึงแนะนำให้ศึกษาเงื่อนไขก่อนแต่ละแผน หรือแต่ละบริษัทประกันที่ท่านนั้นได้เลือกซื้ออยู่ก่อนที่จะตกลงชำระเงินและทำประกัน

ทำยังไงให้ได้ราคาที่ดีที่สุด ?

กลุ่มบริษัท

หากท่านเป็นบริษัท หรือซื้อประกันในนามบริษัท ทางเรารบกวนให้ท่านติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทางเราทันที เนื่องจากท่านจะได้ค่าเบี้ยประกันพิเศษ และได้ส่วนลดเพิ่มเติม ผ่านทาง LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email [email protected]

ส่วนลดกลุ่ม

หากท่านมีรถมากกว่า 3 คัน ทางเรารบกวนให้ท่านติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทางเราทันที เนื่องจากรถยนต์ที่ทำประกันหากมีมากกว่า 3 คนขึ้นไป ท่านจะได้ค่าเบี้ยประกันพิเศษ และได้ส่วนลดเพิ่มเติม ผ่านทาง LINE แชทกับทางเรา หรือผ่านทาง Email [email protected] 

ระบุผู้ขับขี่

การทำให้เบี้ยประกันถูกขึ้นนั้นจะสามารถระบุผู้ขับขี่เพิ่มเติมลงไปได้ โดยที่จะระบุได้มากสุด 2 ท่าน ซึ่งจะทำให้เบี้ยประกันนั้นถูกลง 20-30% แต่ถ้าหากรถของท่านนั้นมีคนใช้งานหลายท่าน ทางเราจะไม่แนะนำให้ระบุผู้ขับขี่

ค่าเสียหายส่วนแรก

การที่ติดค่าเสียหายส่วนแรกบนกรมธรรม์ จะทำให้เบี้ยประกันนั้นถูกขึ้นมามากพอสวร ซึ่งทางมีอุบัตเหตุ ทางผู้เอาประกันจะต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกก่อนทันทีในการเคลม ทางเราจึงไม่แนะนำให้ซื้อแผนที่มีค่าเสียหายส่วนแรก